Przepisy drogowe dotyczące rowerzystówKażdego rowerzystę (jako uczestnika ruchu drogowego) obowiązuje podstawowy akt prawny dotyczący ruchu na drodze - Kodeks Drogowy.

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy Wam najważniejsze zmiany w Kodeksie dotyczące rowerzystów wprowadzone w ciągu ostatnich lat, a z którymi większość z nas ma problem.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów.

Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym.

Jazda po przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł. 


Osoby spacerujące po ścieżkach rowerowych popełniają wykroczenie ujęte w art. 92 kodeksu wykroczeń jako „niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych”. W tym przypadku chodzi o znak C-13 „droga dla rowerów”.
Za takie wykroczenie przewiduje się mandat w wysokości 100 zł.

Znaki, które dotyczą również rowerzystów

Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 „pas BUS”.

Jak prawidłowo wyprzedzać? Czy można to robić z prawej strony?

Jest już legalne wyprzedzanie innych uczestników z prawej strony - dotyczy to przede wszystkim sytuacji w mieście podczas jazdy w korku, kiedy samochody jadą bardzo wolno. Rowerzysta z zachowaniem szczególnej ostrożności może wyprzedzać innych wolniej jadących uczestników ruchu z prawej strony.


Przecinanie się kierunków jazdy, czyli kto ma pierwszeństwo na drodze? 

W ustawie znalazł się zapis, że rower jadący na wprost po jezdni, pasie rowerowym lub drodze rowerowej ma pierwszeństwo przed pojazdem zmieniającym kierunek jazdy (skręcającym).

Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów grozi manat karny w kwocie 350 złotych i 6 pkt. karnych.

Czy wolno jeździć rowerzystom obok siebie?

Obecnie dopuszczalna jest jazda rowerzystów obok siebie. Możliwe jest to jednak tylko w sytuacji kiedy taka jazda nie zagraża oraz nie przeszkadza innym uczestnikom ruchu drogowego.

A co z jazdą po chodniku?

Rowerzyści od jakiegoś czasu mogą korzystać z chodnika w trudnych warunkach atmosferycznych. Mogą to robić jedynie pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym. Nie musimy jeździć już jezdnią, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, a pogoda utrudnia nam jazdę.

Rowerzysta a alkohol


Zmiany dotyczące spożytego alkoholu przez rowerzystów weszły w życie 9 listopada 2013 roku.

Kierujący rowerem, który ma we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu - stan nietrzeźwości popełnia wykroczenie (wcześniej przestępstwo). Grozi za nie kara aresztu (od 5 do 30 dni) lub kara grzywny od 50 do 5000 złotych. Od sądu będzie zależało czy orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego typu lub wszystkich. Po wykroczeniu nie będzie pozostawał nawet ślad w Krajowym Rejestrze Karnym.

Rowerzystom wydmuchującym między 0,2 a 0,5 promila obniżono wartość minimalną grzywny za takie wykroczenie do 20 zł (zamiast 50zł). Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany do tej pory obowiązkowo będzie decyzją sądu (sąd może go nie nakładać lub będzie dotyczyć on wszystkich ewentualnie niektórych typów pojazdów (np. tylko pojazdów niemechanicznych).

Cykliści mający we krwi poniżej 0,2 promila nadal będą uznawani za nie będący pod wpływem alkoholu.